תקנון האתר מכון סגל - כיוונים

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.
השימוש באתר, כולל צריכת תכנים, רכישת שירותים פיזיים ופגישות מרחוק, ומוצרים דיגיטליים כדוגמת קורסים, וכלל השירותים המופיעים בו, מוצעים בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

הגלישה באתר ו/או הרשמה לניוזלטר / רכישת מוצר או שירות, ייחשבו להסכמה לתנאים אלה.

אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה לציין את הפרטים האישיים האמיתיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

ההרשמה בתשלום עבור מוצרים דיגיטליים והקורסים השונים באתר נועדו לשימוש פרטי בלבד, ואין למסור את פרטי הכניסה לאדם אחר שאינו רשום בתשלום.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, גזעני, או בלתי חוקי.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של מכון סג”ל-כיוונים .

אין להעתיק, ולשכפל מידע מהאתר לאתר אחר ללא קבלת רשות מראש ובכתב.

מסירת פרטי הגישה האישיים לאחר התשלום מהווה עבירה על חוקי האתר ועלולה להסתיים בבית דין ופיצוי כספי.

השתתפות בכל פעילות עסקית מחוץ לאתר מותנת בעמידה מלאה בתנאים כולל תשלום. פעולות שיווק עצמי אסורות בתוך התגובות באתר אלא אם כן הפרטים נדרשו על ידי בעלי האתר.

כל אירוע לייב כגון מפגשי זום, מתועד בצילום וידאו, כשהינך מגיע אליו אתה נותן את הסכמתך מראש לצילום.

כל תגובה הנשלחת במייל או נכתבת באתר יכולה להתפרסם בשמך המלא. תוכל בכל עת לבקש להסיר את הפרסום.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר.

אין להציג להקרין או לפרסם תכנים מהאתר ללא רשות מפורשת בכתב ,אין להציג תכנים מ-האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להשתמש בקבצים הגרפיים שבאתר.

הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מקישורים לאתר.

במקרים מסוימים יתכנו שגיאות הנובעות משימוש במידע מצד שלישי, במידה ונפלה טעות כזאת, אין האתר נושא באחריות לשימושך האישי בתוכן.

התכנים באתר ניתנים כפי שהם ואינם מותאמים אישית לכל אדם. השימוש בתוכן הוא על אחריותך הבלעדית.

הנהלת האתר יכולה לשנות מדי פעם את מראה האתר והתכנים הניתנים בו, כל מוצר מידע או קורס שרכשת ואשר ירד מהאתר, תקבל עליו הודעה מראש כך שתוכל לצפות בהם שוב לפני הורדתם מהאתר, במידה ודבר זה יקרה התוכן יכול להימחק לגמרי בהודעה מראש.

במידה והתשלום על המוצרים לא יושלם הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש ולהוציא אותך מהמערכת הפנימית.

הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים.

אספקת המוצרים – ניתן לרכוש תכנים או כל שירות אחר המפורסם באתר, כולל מוצרים שיוצרו בשיתוף פעולה עם צד שלישי, באמצעות שימוש בכרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר שיהיה קביל על מפעילת האתר. למען הסר ספק יודגש כי המשתמשים מחויבים למילוי של פרטים מדויקים ונכונים. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

מועד השלמת הזמנה.
רק אישור עסקה מחברת האשראי מהווה אישור על השלמת ההזמנה אצל מפעילת האתר. לאחר השלמת הרכישה ישלח אישור הזמנה אל כתובת הדוא”ל שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה. לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי, תיפתח אפשרות צפייה בלתי מוגבלת בזמן כל עוד האתר קיים, בתוכן שרכשת.

בכל מקרה של מחלוקת או דין ודברים הרי שמוסכם כי הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א או בית הדין שמטעמו ישמש כבורר מוסכם.

הנהלת האתר תשתדל לשמור על תוכנית הלימודים כפי שפורסמה באתר, אולם שמורה לה הזכות לשנות מיקום / ימים ושעות לימוד, בהתאם לצורכי הקורס. על כל שינוי ישלח מייל הודעה לתלמידים.

על כל תלמיד לעדכן מייל ומספר נייד עדכניים. בכל עדכון ללקוחות ותלמידים בשינויים והודעות רלוונטיות – ישלח מייל מסודר.

פתיחתו והמשך קיומו של כל קורס מותנים בהשתתפות מספר מינימאלי של תלמידים, כפי שיקבע על ידי מכון סגל.

האתר “מכון סגל” (בכתובת https://segal.schoolyland.co.il ), (להלן: “האתר”), הינו בבעלות “מכון סגל – כיוונים” ע.מ. 317961043. באתר זה נמכרים מוצרי ידע, קורסים דיגיטלים, שירותים מקצועיים ועוד.

פרטי התקשרות: רח’ הצנחנים 24 תל אביב , טלפון: 03-6441180 כתובת מייל: office@machonsegal.org.il

פרטי המשתמש ופרטיות
בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג’.

תשלום ואספקה
החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת סליקת האשראי ומערכת הדיוור שבשימוש האתר. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

תנאי ביטול עסקה
כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

במקרה של ביטול עסקת רכישת קורס דיגיטלי:
– ביטול בתוך חמישה ימים מיום ביצוע העסקה, ובתנאי שהקורס עוד לא התחיל, יתקבל החזר מלא.

– ביטול לאחר שהקורס נפתח לצפיה לא תתקבל ביטול עסקה. במקרים מיוחדים בהם נדרש על הרוכש לבטל את העסקה ניתן לפנות בבקשה לביטול העסקה לפנים משורת הדין במייל office@machonsegal.org.il, אין המכון מתחייב לקבל כל בקשה.

במקרה של ביטול הקורס על ידי מכון סגל

טרם פתיחת הקורס – יינתן החזר מלא

לאחר תחילת הקורס – ינתן החזר חלקי בהתאם לכמות השיעורים שנותרו

במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, 

החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי.

החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות לפיצוי כלשהו למקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה / להפסיק את המנוי על פי שיקול דעתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי הרוכש להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

קניין רוחני
מכון סגל רשאי להשתמש בהודעות ותגובות תלמידים ולקוחות למטרות פרסום ושיווק הקורס, כל עוד לא נכתב במפורש אחרת בעת שליחת ההודעה.
ההחלטות המתקבלות ויישום החומר הנלמד ע”י רוכשי הקורס הם על אחריותו הבלעדית של רוכש הקורס.

אנו לא יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן או שינויים מסוימים בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות שלנו, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.

אנו רואים את התפקיד שלנו כאחראים לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר על מנת שתקדם את החיים שלך לרמה הבאה. שום דבר בדפים אלו ובאתרים שלנו, אינו הבטחה לתוצאות או להכנסות מסויימות, ואנו לא מתיימרים לספק מידע ויעוץ כלכלי, משפטי, רפואי כזה או אחר.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד